Norkirken Ålgård

Driftsstyret for 2023

Formann er Finn Kjerpeseth / Mobil : 959 85709E-mail: finn.kjerpeseth@hi-as.no

Med i styret:Bjørnar Strandberg, kasserer – 934 67908 bs@toreravndal.noKjell Inge Steinskog, brannvernleder – 906 05884 kjell.inge.steinskog@lyse.net Alf Kristian Aadland, styremedlemHenning Borgersen, styremedlem