Norkirken Ålgård

Driftsstyret for 2024

Leder er Bjarte Byrkjedal / Mobil : 412 82318E-mail: bjartebyrkjedal@hotmail.com

Med i styret:Kjetil Rønning, kasserer – 993 50365 kjetil1982@hotmail.comKjell Inge Steinskog, brannvernleder – 906 05884 kjell.inge.steinskog@lyse.net Alf Kristian Aadland, styremedlemHenning Borgersen, styremedlem