Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Driftsstyret for 2017

Leder er Roald Andersen 930 17 336 E-mail: r.andersen@lyse.net

Med i styret: Henning Borgersen, sekretær / 916 93895 henningborgersen@gmail.com Bjørnar Strandberg, kasserer / 934 67 908 bs@toreravndal.no Arnvid Nordstrand, medlem / 926 15 673 ano@selvaagbolig.no