Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Driftsstyret for 2017

Leder er Roald Andersen 930 17 336 E-mail: r.andersen@lyse.net

Med i styret: Henning Borgersen Bjørnar Strandberg, kasserer / 934 67 908 bs@toreravndal.no Arnvid Nordstrand, medlem / 926 15 673 ano@selvaagbolig.no