Norkirken Ålgård

Driftsstyret for 2020

Leder er Finn Kjerpeseth / Mobil : 959 85709 E-mail: finn.kjerpeseth@hi-as.no

Med i styret: Bjørnar Strandberg, kasserer/oppussing – 934 67908 bs@toreravndal.no Ole Gilje, sekretær Tore Vestre, brannansvarlig