Bedehusforsamlingen Ålgård

 

 

Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Bedehusforsamlingen Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband. Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

[…]

Drift

Driftsstyret for 2019

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Vedtekter Ålgård Bedehus

Utleie

Her kan du leie Bedehuset