Norkirken Ålgård

Driftsstyret for 2024

Leder er Bjarte Byrkjedal / Mobil : 412 82318
E-mail:  bjartebyrkjedal@hotmail.com

Med i styret:
Kjetil Rønning, kasserer – 993 50365 kjetil1982@hotmail.com
Kjell Inge Steinskog, brannvernleder – 906 05884 kjell.inge.steinskog@lyse.net 
Alf Kristian Aadland, styremedlem
Henning Borgersen, styremedlem

Comments are closed.