Norkirken Ålgård

Driftsstyret for 2023

Formann er Finn Kjerpeseth / Mobil : 959 85709
E-mail:  finn.kjerpeseth@hi-as.no

Med i styret:
Bjørnar Strandberg, kasserer – 934 67908 bs@toreravndal.no
Kjell Inge Steinskog, brannvernleder – 906 05884 kjell.inge.steinskog@lyse.net 
Alf Kristian Aadland, styremedlem
Henning Borgersen, styremedlem

Comments are closed.