Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 22. oktober – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Aud Vidhofte Hoftun
AWANA for barna
Markering av Normisjons 150-års jubileum

Sosial Salong i kjellaren etter samlinga

www.bedehusforsamlingen.no

Storsamling søndag 8. oktober – kl 1100

Velkommen til Storsamling søndag kl. 11.00

Deledag (åpen mikrofon)
Dåp
Ikke søndagsskole (høstferie)
Sosial salong

www.bedehusforsamlingen.no

Storsamling søndag 24. september – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Tarje Angelskår

AWANA for barna
Nyhet: Sosial Salong i kjelleren etterpå!

www.bedehusforsamlingen.no

Storsamling 10. september – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av pastor “Jasar” fra Columbia

Dåp
AWANA for barna