Norkirken Ålgård


Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Norkirken Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.

Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

***** *****

Her er de nye smitteverntiltakene som gjelder fra 1. januar 2021 :

Nasjonalt forbud mot arrangement på offentlig sted eller i leide lokale over 50 personer blir skjerpet til maksimalt 20 personer, for arrangement både innendørs og utendørs.
Meldeplikt for arrangement blir strammet inn, slik at arrangement for flere enn 10 personer skal meldes inn. Tidligere var grensen 20.
Anbefaling om å avgrense tallet på sosiale kontakter gjennom en uke på ti personer, utover egen husstand og på skole/arbeid. Det nasjonale forbudet mot private sammenkomster på offentlig sted blir skjerpet inn fra 20 til 10 personer.
I tillegg gjelder de samme smittevernregler som er angitt på plakater i Ålgård Bedehus.

Ålgård Bedehus
Driftsstyret
01.01.2021

Drift

Driftsstyret for 2020

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Gjeldende smittevern-veileder

Vedtekter Ålgård Bedehus

Utleie

Her kan du leie Bedehuset