Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 24. september – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Tarje Angelskår

AWANA for barna
Nyhet: Sosial Salong i kjelleren etterpå!

www.bedehusforsamlingen.no

Storsamling 10. september – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av pastor “Jasar” fra Columbia

Dåp
AWANA for barna

Sang og musikkmøte ÅMF søndag 3. sep – kl 1900

 

Sang og musikkmøte under ledelse av Egil Sjåstad.
Tema: Nåden alene.

Medvirkende:
Ragnar Dirdal og Finn Kjerpeseth

TV opptak av Oddrund Helen og Odd Dubland.
Allsang, tekstlesning.

Velkommen til en fin sangkveld!

Sjåstad vil og delta på møte kl 1100.

Huskirke for 10. kl+