Norkirken Ålgård


Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Norkirken Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.

Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

***** *****
GJENÅPNING AV ÅLGÅRD BEDEHUS FRA MANDAG 23. NOVEMBER
  
Etter en god dialog mellom driftsstyret, NLM og Norkirken velger vi
f.o.m mandag 23. nov å gjenåpne Ålgård Bedehus.
Det gis åpning for arrangement som er begrenset til 50 deltagere. Det legges også opp til fra organisasjonene sin side at søndagens aktiviteter
deles med søndagsskole på formiddagen og møter på kvelden.
Det åpnes også opp for utleie av Ålgård Bedehus igjen f.o.m mandag 23. nov.
Smittevern setter oss alle på prøve og vi er i en krevende situasjon.
Driftsstyret sammen med eierorganisasjonene presiserer viktigheten av å følge de til enhver tid gjeldende smitteverntiltak.
  
Hilsen
Ålgård Bedehus
Driftsstyret, NLM & Norkirken

Drift

Driftsstyret for 2020

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Gjeldende smittevern-veileder

Vedtekter Ålgård Bedehus

Utleie

Her kan du leie Bedehuset