Norkirken Ålgård


Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Norkirken Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.

Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

***** *****

Nye retningslinjer for bruk av Ålgård Bedehus gjeldende fra 20.04.2021:

Fra 20. april gjelder de nasjonale anbefalingene i Gjesdal Kommune,
som betyr at Ålgård Bedehus kan ta imot inntil 100 deltakere i faste, tilviste plasser. 
Medvirkende kommer i tillegg:
Stoler i hovedsal er nå nummerert og ansvarlig arrangør registrerer og anviser tilviste plasser i forkant av hvert enkelt arrangement.


Alle til stede skal kunne holde 1 meters avstand, dersom en ikke er fra samme familie/kohort.
Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.

Ålgård Bedehus
Driftsstyret
20.04.2021

Drift

Driftsstyret for 2020

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Gjeldende smittevern-veileder

Vedtekter Ålgård Bedehus

Gravearbeidene vil fra tirsdag morgon 4.05.2021 stenge veien ned til Ålgård Bedehus. Parkering vil måtte foregå på Storahuset + Parkeringsplassen over veien. Inngang til Bedehus tomten vil være:
1: via Perlå- 2: via gang- og sykkelvei på oppsiden- 3: via gangveien på baksiden av Storahuset.
Vi regner med at vegen er stengt ut uken. Åpent fra mandag 10.05.2021

Dugnad tirsdag 8. juni kl 18:00-21:00

Utleie

Her kan du leie Bedehuset