Norkirken Ålgård


Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Norkirken Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.

Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

***** *****

Nye retningslinjer for bruk av Ålgård Bedehus gjeldende fra 25.03.2021:

Fra 25. mars er den nasjonale covid-19-forskriften endret slik at Ålgård Bedehus kan ta imot inntil 20 deltakere på faste, tilviste plasser. 
Stoler i hovedsal er nå nummerert og ansvarlig arrangør registrerer og anviser
tilviste plasser i forkant av hvert enkelt arrangement.

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 20 deltakere til stede. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde to meters avstand, dersom en ikke er fra samme familie.
Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.

Ålgård Bedehus
Driftsstyret
25.03.2021

Drift

Driftsstyret for 2020

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Gjeldende smittevern-veileder

Vedtekter Ålgård Bedehus

ÅRSMØTE 2021

Årsmøtet for Ålgård Bedehus 13. april kl 1900 avlyses.
Vi kommer tilbake med ny dato så snart det er mulig å gjennomføre årsmøtet.

Årsrapport 2020 her.

Hilsen
Finn Kjerpeseth (Leder)
Driftsstyret

Utleie

Her kan du leie Bedehuset