Norkirken Ålgård


Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Norkirken Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.

Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

***** *****

Nye retningslinjer for bruk av Ålgård Bedehus gjeldende fra 08.07.2021:

Fra 08.07.2021 gjelder de nasjonale anbefalingene i Gjesdal Kommune, som betyr at Ålgård Bedehus kan ta imot inntil 400 deltakere uten faste tilviste plasser, eller 2 kohorter a 200 deltakere. Hovedsal har ikke en slik kapasitet, så dimensjonering av antall deltagere vil være begrenset til

avstandsregel på 1m.
Medvirkende kommer i tillegg.Avstand er som før 1 meter dersom en ikke er fra samme kohort/familie.

Deltagere registreres og deltagerliste beholdes i 14 dager, dersom behov for smittesporing skulle oppstå. Selv om det ikke er krav til faste tilviste plasser, opprettholder vi likevel nummerering av stoler i tilfelle situasjonen skulle endre seg.

Alle til stede skal kunne holde 1 meters avstand, dersom en ikke er fra samme familie/kohort.
Det anbefales nå 1 meters avstand ved innendørs allsang, ikke 2 meter som tidligere var anbefalt. Avstand måles skulder til skulder i alle retninger.


Ålgård Bedehus
Driftsstyret
07.08.2021

Drift

Driftsstyret for 2021

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Gjeldende smittevern-veileder

Vedtekter Ålgård Bedehus

Utleie

Her kan du leie Bedehuset