Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 26. februar – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Sølve Salte

NB – ikke søndagskole for barna

Søndagsmøte 19. februar – kl 1100

Søndagsmøte med
Einar Krogedal

kl 11.00

Søndagsskole

Velkommen!
Arr.: NLM

Søndagsmøte 5. februar – kl 1100

Søndagsmøte med

Håkon Helgøy

kl 11.00

 

Nattverd
Søndagsskole

Velkommen!
Arr.: NLM

Storsamling søndag 15. januar – kl 1100

Irene Ulnes fra Fortelleretaten
formidler til voksne og barn på en spennende og kreativ mate

Alle er hjertelig velkommen.