Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 28. august – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Konfirmantpresentasjon
Tale av Trond Kjartan Michaelsen.
Søndaggskolen: sprell levende

Alle er hjertelig velkommen

Søndagsmøte 21. august – kl 1100 og 1930

Møte med Magne Birkedal
kl 11.00 og 19.30

Søndagskole

Arr.: NLM

Dugnad onsdag 24. august – kl 1800-2100

Gjøremål:

Boning av gulv
Vask av kjøkken/toaletter
Vedlikehold uteområdet

Håper mange har mulighet til å være med!

Søndagsmøte 29. mai – kl 1100

Ueland

Møte med Kristoffer Ueland

 

Søndagsskole