Norkirken Ålgård


Det er 2 forsamlinger/menigheter som har Ålgård Bedehus som sitt forsamlingslokale. Dette er Norkirken Ålgård – tilknyttet Normisjon – og Ålgård Misjonsforsamling – tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband.
Forsamlingene driver utstrakt samarbeid, m.a. innenfor ungdomsarbeid/konfirmasjonsarbeid og barnearbeid.

Tilgang til hver forsamling/menighet sine nettsider finner du her på sidene.

***** *****

Ordinært årsmøte for Ålgård Bedehus avholdes 

torsdag 14. mars kl 19:00.

Årsberetning her.

Velkommen


Drift

Driftsstyret for 2023

Dugnadslister

Givertjeneste til drift av huset

Vedtekter Ålgård Bedehus

Utleie

Her kan du leie Bedehuset