Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 2. des – kl 1100

Velkommen til Storsamling
Tale av Siri Bjørsvik
Tema: Identitet = sendt
Nattverd
AWANA søndagsskole for barna

Storsamling søndag 18. nov – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Hans Høie
Tema: Fra aktivitet til livsstil

Dåp
AWANA søndagsskole for barna

Julemesse lørdag 17. november – kl 1100

Storsamling søndag 4. nov – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Roar Flacke

Dåp
AWANA søndagsskole for barna