Norkirken Ålgård

Storsamling søndag 13. jan – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Lillian Oftedal
Tema: Under Guds vern

Nattverd
AWANA søndagsskole for barna

Givertjeneste

http://www.algardbedehus.com/?p=4850(opens in a new tab)

Gaver til Ålgård Bedehus kan gis på kontonr. 3280 10 21262

Kontaktperson: Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Vedtekter

For vedtekter for Ålgård Bedehus – vennligst kontakt Leder i Driftsstyret.