Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Søndagsmøte 2. april – kl 1100

Søndagsmøte med

Øyvind Solheim

kl 11.00

Søndagsskole
Velkommen!

Arr.: NLM

Storsamling søndag 26. mars – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Dele-dag – åpen mikrofon!
Dåp
Søndagsskole for barna

Basar onsdag 15. mars – kl 1700 og kl 1930

Kl 17.00 Barnebasar

Andakt
Sang: Juballong

Kl 19.30

Andakt: Misjonær Jorunn Sørbø
Sang: Mannskor fra Salem
Servering

Alle Velkommen

Arr. NLM

Storsamling søndag 12. mars – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Trond Kjartan Michaelsen

Dåp
Søndagsskole for barna