Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 26. august – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Trond Kjartan Michaelsen
Tema: Å snu utfordringer til muligheter

Nattverd
AWANA søndagsskole for barna

Dugnad 2018

Gjøremål:

Boning av gulv
Vask av kjøkken/toaletter
Vedlikehold uteområdet
osv.

Kontaktperson:
Roald Andersen 930 17336

Storsamling søndag 17. juni – kl 1100

Velkommen til Storsamling med søndagsskole-avslutning

Tale av Mia Holta

Grilling og aktiviteter etterpå.

Storsamling søndag 3. juni – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Oppsummering og samtale rundt vårens tema

AWANA søndagsskole for barna