Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling søndag 18. juni – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Stein Rhoar Juul

Dåp
Søndagsskole for barna

Storsamling søndag 7. mai – kl 1100

Velkommen til Storsamling

 

Tale av Lars Magne Grødem

Søndagsskole for barna

Konfirmasjon lørdag 22. april – kl 1200

Velkommen til 
Konfirmasjonsgudstjeneste

lørdag kl 1200

Storsamling palmesøndag 9. april – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Siri U. Bjørsvik

En annerledes samling – uten søndagsskole!