Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Velkommen til Ålgård Bedehus!

Konfirmasjonsgudstjenester
Lørdag 21. april kl. 1100 og kl. 1330

Storsamling
Søndag 22. april kl. 1100
Tale av Siri Bjørsvik
AWANA søndagsskole for barna

Dugnad 2018

Gjøremål:

Boning av gulv
Vask av kjøkken/toaletter
Vedlikehold uteområdet
osv.

Kontaktperson:
Roald Andersen 930 17336

Storsamling søndag 8. april – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Tarje Angelskår
Tema: Formidling av ny identitet

Sang av Juballong
AWANA søndagsskole for barna

2. Påskedagsmøte – kl 1100

Haakon Helgøy taler.

Barnepass på loftet

Ålgård Misjonsforsamling