Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Ålgård Misjonsforsamling

Styret for 2017:

Formann: Henning Borgersen – mobil 91693895

Nestleder: Bernhard Eiken

Sekretær: Bjarte Byrkjedal

Styremedlem: Oddny Kristin Bjering

Styremedlem: Peder Veen

http://algardmisjonsforsamling.com/

[…]