Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Ålgård Misjonsforsamling

Styret for 2018:

Formann: Henning Borgersen – mobil 91693895

Tomas Haga Helge Endresen

Peder Veen

http://algardmisjonsforsamling.com/