Bedehusforsamlingen Ålgård

 

 

Ålgård Misjonsforsamling

Styret for 2018:

Formann: Henning Borgersen – mobil 91693895

Tomas Haga Helge Endresen

Peder Veen

http://algardmisjonsforsamling.com/