Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Organisasjonskart

Hent organisasjonskart her

Vedtatt på årsmøte 2012.