Norkirken Ålgård

Dugnadslister

Her er Vaktmesterliste og instruks for 2021-22.

Her er vaskeliste for 2021.Her er vaskeinstruks for 2021.

Ansvarleg for listene: Finn Kjerpeseth – 959 85 709