Norkirken Ålgård

Dugnadslister

Her er Vaktmesterliste og instruks for 2023.

Her er vaskeliste for 2023.Her er vaskeinstruks for 2023-2025.

Ansvarleg for listene: Finn Kjerpeseth – 959 85 709