Norkirken Ålgård

Dugnadslister

Her er Vaktmesterliste og instruks for 2022-23.

Her er vaskeliste for 2022.Her er vaskeinstruks for 2022.

Ansvarleg for listene: Finn Kjerpeseth – 959 85 709