Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Vertskap

 

Leder: Inger Johanne Ravndal Lima – 918 62161

e-mail: inger.johanne.ravndal.lima@lyse.net