Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Kontakt oss

 

Tormod Bjørsvik

tormod.bjorsvik@lyse.net

Mobil: 930 55621