Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling 10. september – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av pastor “Jasar” fra Columbia

Dåp
AWANA for barna

Comments are closed.