Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling palmesøndag 9. april – kl 1100

Velkommen til Storsamling

Tale av Siri U. Bjørsvik

En annerledes samling – uten søndagsskole!

Comments are closed.