Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Bønn

Ledere:

Eli Krogedal Wiig – 990 16705 e-mail: eli.wiig@lyse.net

Siri U. Bjørsvik – 906 16248 e-mail: sirius@lyse.net