Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Musikk

Ledere:

 

Trond Wikstøl 959 36744 – e-mail: trond.wikstol@aibel.com

 

 

 

Tom Børge Frøvik 473 90251 – e-mail: tom.borge.frovik@lyse.net