Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Storsamling

 

 

Leder: Gunn Inger Steinskog – 928 65445 e-mail: gunn.inger.steinskog@gjesdal.kommune.no