Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Program for høsten – 2013

Vi over 60

Leder: Harald Dahlstrøm – 51 61 91 99