Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Vi over 60

Leder: Harald Dahlstrøm – 51 61 91 99