Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Søndagskolearbeid – AWANA

Søndagsskolen er et selvstendig arbeid med samling hver søndag for barna under talen. Her er målet å bli kjent med Jesus, hverandre, lære fra Bibelen og ha det GØY! Vi ønsker også å formidle ideer og ressurser barn og foreldre kan bruke sammen i hjemmene.

Ledere: Ellen Synnøve Strandberg – 992 69628, e-post

[…]