Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Huskyrkje – Husfellesskap – Bibelgruppe = Smågruppefellesskap

Torsdag, den 01.09.2011 kl. 19:30 i kjellaren på bedehuset

No begynner det eit nytt semester og Ålgård bedehusforsamling startar opp. Ein viktig del av satsinga framover i tillegg til Storsamlinga er smågruppene. Her er det rom til å bli betre kjent med kvarandre, pleia vennskap, dela Guds ord, be i lag og snakka sant om […]

Avslutningsfest etter Alpha-kurs

På tysdag 22. feb var det duka for ein flott avslutningsfest etter Alpha-kurset i huskyrkja til Siri og Tormod. Kjellarstova på Bedehuset var pynta med langbord og kvit duk. Deltakarane kunne elles forsyna seg med mykje god heimelaga mat, og det mangla heller ikkje verken på underhaldningsinnslag eller Guds ord.

No framover blir det […]

Huskirke i private heimar

Huskirke

Huskirke er ein form for “bibelgruppe” i ein fast privat heim. Ei huskirke har faste leiarar/assistentar – desse er ofte andre enn husverten. Programmet på ein huskirke-kveld kan typisk vere: litt tid til sosialt/matøkt, felles undervisning, samtale og bøn i grupper og tilslutt ei felles avslutning, ca 2 timar pr. kveld. Eit […]