Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Maksklubben

Maksklubben er for alle fra 1. klasse og oppover. Det er samling annenhver torsdag kl 17.30-19.00 i kjelleren på Bedehuset. Første del av hver samling er det forskjellige aktiviteter: Sløyd, baking, hobby.. Så samles alle til en andakt og til slutt smakes det ofte på det som er laget på kjøkkenet 😉

Simon Herredsvela […]