Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Huskirke

Ledere:

Stein Rhoar Juul – 404 03005 e-mail: stein.rhoar.juul@bdo.no

Christiane Weiss – 957 25679 e-mail: christiane.weiss@lyse.net