Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Bruk av bankterminal

 

Slik brukes Bankterminalen på Bedehuset.