Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Program for høsten 2013

Ledere for Juballong

Leder: Ole Gilje – 997 98747

Lene Vik – 928 90478 Henning Gilje – 958 81542

Juballong

Juballong er et kristent barnekor for jenter og gutter i alderen 1. – 7. klasse. Vi øver annenhver mandag på Ålgård bedehus fra kl 18 – 19.

Vi er i dag ca 40 medlemmer. Mange av barna har tilknytning til Bedehuset fra før, andre ikke, så […]