Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Julemessekomiteen 2017

Leder: Peder Veen – mobil 952 12414

Medlemmer: Margit Eiken, Marit Fårlund Hetland, Kjetil Rønning, Grethe Fjeldheim og Arnvid Nordstrand.