Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Julemessekomiteen 2017

Leder: Peder Veen – mobil 952 12414

Medlemmer: Margit Eiken, Marit Fårlund Hetland, Kjetil Rønning, Grethe Fjeldheim og Arnvid Nordstrand.