Dagens bibelvers


Giverforum


Gaver kan gis på kontonr.
3280 20 31156

Thor Stokkeland - 51 61 00 06

Hent avtalegiro

Giverforum

Dette er Giverforum

Thor Stokkeland, Alf-Kristian Aadland og Ole Gilje

Leder er Thor Stokkeland 51 61 00 06 / 416 32 526