Dagens bibelvers


Finanskomite


Gaver kan gis på kontonr.
3280 10 21262

Ole Gilje 997 98747

Hent avtalegiro

Giverforum

Dette er Finanskomiteen

Ole Gilje, Håkon Faarlund Hetland, Kjetil Rønning og Alf-Kristian Aadland

Leder er Ole Gilje 997 98747